Förskolan

Följ oss!

Du kan även följa oss på Facebook: www.facebook.com/linguamontessori

Vår förskola!Vår förskola har 4 avdelningar - 2 st småbarnsavdelningar och 2 st för de äldre förskolebarnen. Förskolan huserar på bottenvåningen i vårt hus.


Våra 2 småbarnsavdelningar (1-2,5år) har plats för 12 barn på varje avdelninger. 3 pedagoger arbetar på varje avdelning, och de 2 avdelningarna arbetar mycket tillsammans under dagen. De 2 avdelningarna för de äldre barnen (2,5-5 år) är 20 barn på varje avdelning och har även de 3 pedagoger vardera. Också de samarbetar mycket mellan avdelningarna.


Dagsrutiner på småbarnsavdelningen (med reservation för ändringar):

7.30 – 8.00 Frukost serveras

8.30 skall alla barnen vara på plats

8.30 – 9.30  Utevistelse

9.30 - 10.45 Arbetspass inne

10.45 – 11.00 Samlig

11.00 – 11.30 Lunch

11.30 – 14.00 Sovstund för de som så behöver, övriga har utevistelse

14.00 – 14.30 Mellanmål

14.30 – 16.30 utevistelse eller verksamhet inomhus

16.30 Fruktstund för barn som stannar längre, därefter fortsätter utevistelse eller verksamhet inomhus till dagens slut.


Dagsrutiner för de äldre barnen (med reservation för ändringar)

7.30 – 8.00 Frukost serveras

8.30 skall alla barnen vara på plats

8.30 – 11.00 Oavbrutet förmiddagspass, fri frukt finns tillgänglig

11.00 – 11.20 Samling

11.20 – 12.00 Lunch

12.00 – 14.00 Utevistelse

14.30 – 15.00 Mellanmål

15.00 – 16.30 utevistelse eller verksamhet inomhus

16.30 Fruktstund för barn som stannar längre, därefter fortsätter utevistelse eller verksamhet inomhus till dagens slut.


Om Småbarnen

Våra avdelningar för småbarnen (1-2,5 år) har som ambition att skapa en trygg och inspirerande miljö för de minsta barnen. Vi följer Montessoripedagogiken anpassad till de små barnens behov.  Små barn behöver mycket fysisk aktivitet och vuxna som har tid att prata, lyssna, läsa sagor osv. De behöver även grovmotoriska aktiviteter som att gå, klättra, springa och hoppa. Hos oss uppmuntras även de yngsta barnen till självständighet genom att exempelvis träna dukning till maten, gå på toaletten samt klä av och på ytterkläder själva.


Det material som används är noga utvalt och presenteras på ett enkelt och till tilltalande sätt. Barnen arbetar till exempel med vissa praktiska och sensoriska material (introduceras då det i första hand är till för något äldre barn) anpassat för små barn, dessa kan vara föremål för hällövningar, putsning och för bakning. När de leker, kommer de att introduceras till det sensoriska materialet (även detta material är mer anpassat för de något äldre barnen). Barnen ges tid att arbeta i sin egen takt och uppmuntras att lära och prova på nya saker. Varje barn ges möjlighet att upptäcka och utforska miljön utifrån sina egna förutsättningar.
»   Jobb

»   Curabitur