Vårt koncept

Läsa mera


  • Läroplan för förskolan

  • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Följ oss!

Du kan även följa oss på Facebook: www.facebook.com/linguamontessori

Välkommen till Lingua Montessori!


Om vårt koncept


Vår förskola och vår grundskola är följer Läroplan för förskolan respektive Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Vi har Montessoripedagogiken som ledstjärna. Vi tror att Montessoripedagogiken, som fyller 100 år i år, är en modern och heltäckande pedagogik som passar för alla barn, även 2000-talets barn.


Du kan läsa mer om Montessoripedagogiken här.


Däremot vill vi gärna göra Montessoripedagogiken tillgänglig för så många barn som möjligt. Därför försöker vi i den mån det är praktiskt möjligt hålla öppettider som passar ett modernt samhälle.


Maria Montessori hade en vision om att fostra världsmedborgare, som skulle skapa fred i världen. Inspirerade av detta vill vi också att vår förskola skall vara flerspråkiga. På förskolan finns därför pedagoger som har andra modersmål än svenska och som talar detta språk med alla barn i barngruppen. Vi försöker därför att alltid ha pedgaoger som pratar svenska, engelska, franska respektive spanska i grupperna.. Grundarna av Lingua Montessoriförskolor har lång och bred erfarenhet av att arbeta med flerspråkig verksamhet med denna metod.


På vår grundskola lever dessa språk sitt liv företrädesvis på fritids. Skolans undervisning sker i huvudsak på svenska, men engelska är ett viktigt och stort ämne då vi valt att göra det som ett profilämne med hjälp av skolans val.


»   Jobb

»   Curabitur