Om vårt koncept »

Våra förskolor är Montessoriförskolor som följer Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och har Montessoripedagogiken som ledstjärna. Vi tror att Montessoripedagogiken, som fyller 100 år i år, är en modern och heltäckande pedagogik som passar för alla barn, även 2000-talets barn. Du kan läsa mer om Montessoripedagogiken här.

Däremot vill vi gärna göra Montessoripedagogiken tillgänglig för så många barn som möjligt. Därför försöker vi i den mån det är ekonomiskt möjligt hålla öppettider som passar ett modernt samhälle.

Maria Montessori hade en vision om att fostra världsmedborgare, som skulle skapa fred i världen. Inspirerade av detta vill vi också att våra förskolor skall vara flerspråkiga. På våra förskolor finns därför pedagoger som har andra modersmål än svenska och som talar detta språk med alla barn i barngruppen. Vi kommer alltid att ha engelskspråkig personal på förskolorna, samt personal med ett tredje språk. Detta tredje språk kan variera från förskola till förskola, se respektive enhet för mer information. Grundarna av Lingua Montessoriförskolor har lång och bred erfarenhet av att arbeta med flerspråkig verksamhet med denna metod.

 

 

Våra styrdokument »

Vi följer Läroplanen för förskolan (Lpfö98). Den kan du ladda ner här.

Vi har också skrivit en verksamhetsplan, som gäller för alla Lingua Montessoriförskolor. Vissa variationer kan dock förekomma beroende på varje förskolas förutsättningar. Du kan ladda ner vår verksamhetsplan här.

 

 

 

Lingua Montessoriförskolor © 2007

 

Lingua Montessoriförskolor