Förskolan

Vår förskola har sex avdelningar, två småbarnsavdelningar, tre avdelningar för de äldre barnen och en syskonavdelning med barn i åldrarna 2-5. Förskolan arbetar efter läroplanen som beskriver förskolans värdegrund och uppdrag, samt innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan.


Småbarnen (Lilla förskolan)

Lilla förskolan består av två avdelningar som är för de yngsta barnen, Blåa och Gröna, med plats för 13 barn i åldern 1-3 år. Tre pedagoger är anställda på varje avdelning, Blåa och Gröna har ett nära samarbete under dagen. Vår ambition är att skapa en trygg och inspirerande miljö för de allra yngsta barnen. Vi följer Montessoripedagogiken och anpassar den efter deras behov.

Små barn behöver mycket fysisk aktivitet och vuxna som har tid att prata med dem, lyssna samt läsa sagor med dem. De behöver grovmotoriska aktiviteter som att gå, klättra, springa, cykla och hoppa. Hos oss uppmuntras även de yngsta barnen till självständighet genom att träna praktiska vardagsövningar som att duka till lunch och mellanmål, gå på toaletten samt klä av och på sig ytterkläder själva. Pedagogerna uppmuntrar till aktiviteter både inomhus och utomhus, minst en gång om dagen är avdelningarna ute och leker på gården.  

Det material som används är noga utvalt och presenteras på ett enkelt och tilltalande sätt. Barnen arbetar med praktiskt och sensoriskt material som är anpassat för små barn. Detta kan vara föremål för hällövningar, putsning och bakning. När barnen leker kommer de att introduceras till det sensoriska materialet. Barnen ges tid att arbeta i sin egen takt och uppmuntras att lära och prova på nya saker. Varje barn ges möjlighet att upptäcka och utforska miljön utifrån sina egna förutsättningar. Ett av Maria Montessoris ledord “hjälp
mig att hjälpa mig själv” uppmuntras ständigt på våra småbarnsavdelningar. 


Hur en dag kan se ut på Blåa och Gröna avdelningen:

07.00 – 07.45 Frukost serveras på Lilla 

08.30 Alla barnen ska vara på plats

08.30 – 09.30 Utevistelse

09.30 – 10.45 Arbetspass 

10.45 – 11.00 Samling

11.00 – 11.30 Lunch

11.30 – 14.00 Sovstund och vila för de som behöver

14.00 – 14.30 Mellanmål

14.30 – 16.30 Inomhus- eller utomhusaktiviteter beroende barnens intressen och behov 

16.30 Fruktstund samt därefter fortsatt aktiviteter fram till förskolan stänger 17.00. 


Stora barnen
(Stora förskolan)

På den Orangea, Röda och Gula avdelningen går barnen i åldern 3-6 år. På Orangea avdelningen finns det plats för 17 barn och tre pedagoger. På Röda och Gula avdelningen finns plats för 21 barn och tre pedagoger på varje avdelning. Det finns ett nära samarbete under dagen mellan avdelningarna på Stora förskolan, Orangea, Röda och Gula. Vår ambition är att skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö där alla barnen kan trivas och utvecklas.  

Verksamheten på stora förskolan präglas av praktiska vardagsövningar, trygghet och glädje. VI har montessori arbetspass där materielen ständigt anpassas efter barnens utveckling och mognad, allt på ett lekfullt och inspirerande sätt för bästa inlärning. De praktiska övningarna förbereder barnen inför vuxenlivet och som världsmedborgare. De olika aktiviteterna utförs i en förberedd miljö där pedagogerna vägleder barnen till kunskap och lärande. I den förberedda miljön är möbler och material anpassat efter barnens intressen, ålder/mognad samt behov. Vi fokuserar på praktiska övningar, sensoriskt material, språkutveckling, matematik och kultur. Vid de dagliga samlingarna övar vi på sociala färdigheter och vi lägger stor vikt vid att observera enskilda barns behov och intressen för att kunna tillföra rätt utmaningar så att barnen utvecklar sina kunskaper och förmågor. Genom att följa Maria Montessoris ledord “Hjälp mig att göra det själv” utvecklas våra barn till självständiga individer tidigt i livet.


Hur en dag kan se ut på Orangea, Röda och Gula avdelningen:

06.15-07.45 Frukost

08.30-10.30 Montessoriarbetspass där frukt finns tillgänglig för barnen 

10:50-11.15 Samling

11.15-12.00 Lunch

12:00-14.00 Aktiviteter utomhus

14.00-14.15 Samling och högläsning 

14.15-15.00 Mellanmål

15:00-16.30 Aktiviteter inomhus såsom pyssel, läsning, sång och dans eller aktiviteter utomhus beroende på barnens önskemål

16:30 Frukt och sen fortsatta aktiviteter fram till stängning kl 17.15.

Syskonavdelning Turkosa

Vår Turkosa avdelning startar upp höstterminen 2022 och då kommer våra duktiga pedagoger att skapa en kreativ och spännande lärandemiljö i montessoripedagogikens tecken.