Vår förskola har fem avdelningar, två småbarnsavdelningar, en mellanbarnsavdelning samt två avdelningar för de äldre barnen. Förskolan arbetar efter läroplanen som beskriver förskolans värdegrund och uppdrag samt innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan.

Våra småbarnsavdelningar, med barn i åldrarna 1-2,5 år, har plats för 13 barn på varje avdelning.
Tre pedagoger är anställda på varje avdelning och de arbetar mycket tillsammans, mellan avdelningarna, under dagen. Avdelningarna för mellanbarnen och de äldre barnen är barn mellan 2,5-5 år. Det är mellan 17 och 22 barn på varje avdelning och har även de tre pedagoger vardera.

Småbarnen

Våra avdelningar för de småbarnen, Gröna och Blåa avdelningen, har som ambition att skapa en trygg och inspirerande miljö för de yngsta barnen. Vi följer montessoripedagogiken, anpassad till de små barnens behov. Små barn behöver mycket fysisk aktivitet och vuxna som har tid att prata, lyssna och läsa sagor. De behöver grovmotoriska aktiviteter som att gå, klättra, springa, cykla och hoppa. Hos oss uppmuntras även de yngsta barnen till självständighet genom att träna praktiska vardagsövningar som att duka till lunch och mellanmål, gå på toaletten samt klä av och på sig ytterkläder själva. Pedagogerna uppmuntrar till utevistelse och barnen är ute på gården och leker varje dag.

Det material som används är noga utvalt och presenteras på ett enkelt och tilltalande sätt. Barnen arbetar med praktiskt och sensoriskt material som är anpassat för små barn. Detta kan vara föremål för hällövningar, putsning och bakning. När barnen leker kommer de att introduceras till det sensoriska materialet. Barnen ges tid att arbeta i sin egen takt och uppmuntras att lära och prova på nya saker. Varje barn ges möjlighet att upptäcka och utforska miljön utifrån sina egna förutsättningar. Ett av Maria Montessoris ledord “hjälp mig att hjälpa mig själv” uppmuntras ständigt på våra småbarnsavdelningar.

Dagsrutiner på småbarnsavdelningen:

07.30 – 08.00 Frukost serveras
08.30 Alla barnen ska vara på plats
08.30 – 09.30 Utevistelse
09.30 – 10.45 Arbetspass 
10.45 – 11.00 Samling
11.00 – 11.30 Lunch
11.30 – 14.00 Sovstund för de som behöver, övriga har utevistelse
14.00 – 14.30 Mellanmål
14.30 – 16.30 Utevistelse eller verksamhet inomhus
16.30 Fruktstund samt därefter fortsatt utevistelse eller verksamhet inomhus till dagens slut.

Mellanbarnen

På mellanbarnsavdelningen, Orangea avdelningen, går barnen efter småbarnsavdelningarna och innan de stora avdelningarna, Röda och Gula. Barnens verksamhet präglas av praktiska vardagsövningar, trygghet och glädje. Det har montessoriarbetspass där materielen ständigt anpassas efter barnens utveckling och mognad, allt på ett lekfullt och inspirerande sätt för bästa inlärning. Efterhand som barnen är redo, lotsats de framåt våren/sommaren över till de stora avdelningarna och vi har då möjlighet att flytta upp nya barn från småbarnsavdelningarna. 

Dagsrutiner för de äldre barnen:

07.30 –08.00 Frukost serveras
08.30 Alla  barnen ska vara på plats
08.30 – 11.00 Montessoriarbetspass, frukt finns tillgänglig
11.00 – 11.20 Samling
11.20 – 12.00 Lunch
12.00 – 14.00 Utevistelse
14.30 – 15.00 Mellanmål
15.00 – 16.30 Utevistelse eller fortsatt verksamhet inomhus
16.30 Fruktstund och därefter fortsätter utevistelse eller verksamhet inomhus tills dagens slut.

Stora barnen

In the preschool department ages 3-6, two groups – Yellow and Red, we see to it that children engage in different activities that give them lifelong experiences which will help them prepare to become well-rounded individuals who understand the interconnectedness of all things (Cosmic Education). The different activities are reflected in the prepared environment where the teachers function as facilitators of learning and the children are active learners. The prepared environment (focusing on practical life, sensory, language, mathematics and culture) will help children become independent early in life as we embrace Maria Montessori’s “teach me how to do it myself”. We have also grace and courtesy exercises during circle time. In preparing the environment, we pay attention to children’s individual needs and interests that would lead them to develop their own will to learn.

How does the Yellow and Red Group’s ordinary day look like?
-Uninterrupted working cycle in the morning (fruit is served in a designated area where children can eat at their own pace)
-10:30 circle time
-11:00 lunch time
-12:00 enjoying the school yard
-13:30 circle time
-14:00 snack time
-15:45 arts and crafts, reading, dancing and singing
-Fruit is served to children who stay beyond 16:30
Once a week – visiting a library or playground or wandering, as extension of learning
Once a week – gymnastics, divided in two groups
Twice a year – excursion/field trip