Språk

Lingua Montessoriskola och förskola arbetar för en mångfald i språken och precis som Maria Montessori, önskar vi se barnen som en del av hela världen. Vi tror att språk behöver vara en stor del av barnens naturlig vardag samt en möjlighet att öppna dörrar för rikare lärande. 

På förskolan, har vi som målsättning att arbeta med engelska, spanska och franska och pedagogerna talar dessa språk naturligt hela dagarna. Detta medför att barnen lär sig flera språk som berikar och utvecklar deras språkinlärning. Vi uppmuntrar även alla andra språk och dagarna på förskolan berikas av mångfalden av språk hos både pedagoger och barn.

I  grundskolan har vi engelska som skolans val, vilket innebär att engelska undervisas redan från förskoleklassen och i större utsträckning än vad som är vanligt. Ju äldre eleverna blir, desto vanligare blir det att engelska är en naturlig del av undervisningen och det talas tillsammans med svenskan i klassrummet. Även i skolan uppmuntras alla språk och lärarna har temaveckor och samlingar som belyser världens olika språk. På raster och på fritids pratar eleverna flera språk, vilket ger en guldkant på elevernas vardag. Lingua montessoriskola är en svensk grundskola som följer den svenska läroplanen och undervisningen i klassrummen sker i huvudsak på svenska. 

I årskurs 6 läser eleverna moderna språk och de kan då välja spanska, franska eller tyska.