Hantering av personuppgifter på Lingua Montessoriskolor

Den 28 maj 2018 började det nya EU-direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla. I korthet innebär Dataskyddsförordningen att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter som företag och organisationer har om dig och i detta fall också om dina barn och hur dessa får användas. Nedan förklarar vi hur vi hanterar personuppgifter på Lingua Montessoriskolor.

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud.

E-post: dataskydd@montessorisverige.se

Syfte

Du ska veta vad du ska använda uppgifterna till och du får inte ändra syftet i efterhand. Syftet med att vi har personuppgifter om dig och de barn du/ni har på Lingua Montessoriskolor är att kunna fullgöra vårt uppdrag som förskola, grundskola och fritidshem. Du kan läsa mer om respektive uppgift och dess användningsområde under registerförteckningen nedan.

Relevans

Beroende på ditt syfte får du bara samla in relevanta uppgifter – inget extra som kan vara bra att ha i framtiden. För att kunna uppfylla syftet är det relevant för Lingua Montessoriskolor att samla in och använda följande uppgifter (registerförteckning). Följ länk för respektive förteckning:

Barn i förskola

Elev i grundskola

Vårdnadshavare förskola

Vårdnadshavare grundskola


Radering

Om du inte längre behöver uppgifterna ska de – med hänsyn till arkivlagen – tas bort. De allra flesta personuppgifter kring barn och vårdnadshavare raderas samma läsår som barnet lämnar verksamheten. I vissa fall kräver annan lagstiftning (tex kring ekonomi) att vi sparar uppgifterna längre, och då gäller såklart detta enligt separat dokumenthanteringsplan.

Tillgång 

Bara de som behöver uppgifterna i sitt arbete ska komma åt uppgifterna. De personuppgifter som vi har på Lingua Montessoriskolor kring vårdnadshavare och barn är endast tillgängliga för de anställda som för genomförandet av sina arbetsuppgifter måste ha del av personuppgifter. Varje anställd har bara åtkomst till de uppgifter som funktionen kräver och inget annat.

Skydd

Se till att uppgifterna inte kommer ut eller går att stjäla. Känsliga uppgifter kan du behöva kryptera. På Lingua Montessoriskolor skyddas personuppgifterna genom att vi använder google via wizkids för lagring och mail (eller annat för ändamålet avsett program med säker inloggning). Fysiska uppgifter av känslig art förvaras inlåsta.

Vetskap

Personer vars personuppgifter du hanterar ska alltid veta att de finns där och hur du hanterar uppgifterna.