Vår grundskola är en svensk montessorigrundskola med inriktning på språk. Franska och spanska talas på förskola och fritidshem och kan läsas som språkval i årskurs 6. Engelskan går som en röd tråd genom hela verksamheten, från förskolan till skolan. 

Skolan har elever i årskurs F-6 och kommer, när vi är fullt utbyggda, att ha 120 elever i åldersblandade klasser. I dagsläget har vi fyra klasser med elever i årskurserna 1-3 samt en två förskoleklasser som är knutna till vars två åk 1-3:or. Lingua har en mellanstadieklass med elever i åk 4-6. Klassfördelningen kan variera beroende på elevantal i de olika årskurserna. 

Skolan har åldersblandade klasser, vilket medför att eleverna får möjlighet att själv välja och att ta till sig de kunskaper som för tillfället intresserar och utmanar. Läraren ska handleda och inspirera i den förberedda miljön, samt presentera materiel som är anpassat till elevernas mognadsnivå. Eleverna arbetar i hela arbetspass under förmiddagen för att få möjlighet till en helhet i sitt lärande. Under eftermiddagspassen presenteras materiel och ämnesstoff i ämneshomogena grupper där eleverna inspireras och förbereds i olika ämnen. Här får även eleverna möjlighet att samarbeta i grupp och fördjupa sig i enskilda ämnen. 

Skoldagen startar kl.08.15 och slutar för förskoleklasseleverna efter lunch, medans de äldre elevernas sluttid varierar mellan kl.14.00 och 15.00.

Efter skoldagens slut erbjuds fritidsverksamhet för de som önskar. 

Lingua montessoriskola har välutbildade lärare som mer än väl täcker in alla de ämnen som berörs i läroplanen.