Fritidshemmet har samma öppettider som förskolan, dvs kl. 06.00 – 17.30. Dessa tider kan förändras i samråd med vårdnadshavare och deras behov. På morgonen, innan skoldagen börjar, finns möjlighet till morgonfritids med frukost. Pedagogisk personal gör frukosten till en bra start på dagen och eleverna kan i lugn och ro börja sin dag. Fritidsverksamheten är åldersblandade F-6. Detta för att på bästa sätt kunna tillgodose och möta varje barn, samt utmana deras fritid på bästa möjliga sätt.

Fritidsverksamheten är barnen egna fria tid och ska fyllas med aktiviteter som berikar och förgyller deras eftermiddagar. Det kan handla om gemensamma lekar, pyssel, schackspel, innebandy eller bara en stund i soffan med en bra bok. Varje dag erbjuds uteverksamhet för att främja till rörelse och en god hälsa. Fritidspersonalen presenterar verksamheten och knyter an till mål och syfte. Ofta arbetar de tematiskt med olika teman som anknyter till elevernas skoldag. Dessa teman genomsyrar då veckans aktiviter och avslutas ofta på fredagen med något lite extra. Vad sägs om härliga isdrinkar med meloner, grillade smörgåsar eller Pokemonsmörgåsar till mellanmål?

Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del, skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del, del 4 med syfte och centralt innehåll.