Tillgänglighets-Redogörelse

Lingua Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB står bakom den här
webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.linguamontessori.se uppfyller lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem
och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Såvitt vi kan bedöma är webbplatsen tillgänglig.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av
webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.montessorisverige.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
• skicka e-post till anette.dehn@linguamontessori.se
• ring 046-16 20 91

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du
upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar
dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala
det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital
offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.linguamontessori.se med
hjälp av checklistor och verktyg på www.webbriktlinjer.se.

Senaste bedömningen gjordes den 26 augusti 2022
Redogörelsen uppdaterades senast den 26 augusti 2022