Lingua Montessoriskolor – en historisk tillbakablick

2007

Lingua Montessoriförskolor startas under våren 2007 i form av en ekonomisk förening bestående av tre personer, Maria Jacky, Kristina Bourghardt Hattenbach och Charlotte Lindblad.

2010

I mars 2010 övergår verksamheten till Humanus Utbildning Syd AB. Tanken är att med hjälp av Humanus fortsätta planer på expansion med fler förskolor och på sikt även grundskolor.

2012

I april 2012 går verksamheten tillbaka till en av grundarna, Maria Jacky, i form av Skolhoppet AB, där även ett fåtal andra personer ingår i ägarbilden.

2018

Sedan september 2018 ingår Skolhoppet AB i Atvexagruppen, bestående av 146 förskolor, 34 skolor, 3 790 medarbetare och 16 100 barn. VD Katarina Sjögren.

2019

Företagsnamnet ändras till Lingua Montessori Förskolor & SkolorAB som nu ingår i Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB. VD är Anne-Marie Utterström Olsson och Anette Dehn blir ny skolchef och rektor på Lingua Montessoriskolor. Maria Jacky fortsätter som projektledare i Montessori Förskolor och Skolor i
Sverige AB.

2020

Lingua Montessoriskolor fortsätter sin positiva utveckling, startar en ny avdelning och ökar det totala barn- och elevantalet.