Lingua Montessoriskolor – en historisk tillbakablick

2007

Lingua Montessoriförskolor startas under våren 2007 i form av en ekonomisk förening bestående av tre personer, Maria Jacky, Kristina Bourghardt Hattenbach och Charlotte Lindblad.

2010

I mars 2010 övergår verksamheten till Humanus Utbildning Syd AB. Tanken är att med hjälp av Humanus fortsätta planer på expansion med fler förskolor och på sikt även grundskolor.

2012

I april 2012 går verksamheten tillbaka till en av grundarna, Maria Jacky, i form av Skolhoppet AB, där även ett fåtal andra personer ingår i ägarbilden.

2018

Sedan september 2018 ingår Skolhoppet AB i Atvexagruppen, bestående av 146 förskolor, 34 skolor, 3 790 medarbetare och 16 100 barn. VD Katarina Sjögren.

2019

Företagsnamnet ändras till Lingua Montessori Förskolor & Skolor AB som nu ingår i Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB (MiS). VD är Anne-Marie Utterström Olsson och Anette Dehn blir ny rektor på Lingua Montessoriskolor. Maria Jacky fortsätter som projektledare i MiS. 

2020

Lingua Montessoriskolor fortsätter sin positiva utveckling, startar en ny klass på skolan, Rosa, och en ny avdelning på förskolan, Orangea, samt ökar det totala barn- och elevantalet.

2022

Lingua Montessoriskolor har under juli månad fusionerats samman med Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB. Omstruktureringen har genomförts helt av organisatoriska skäl i syfte att uppnå samordningsvinster. Det formella partsbytet medför inte någon märkbar förändring för vår förskola och skola. 

Vi startar ännu en ny avdelning, Turkosa, en åldersblandad avdelning med barn mellan 1 och 5 år.

Lingua Montessoriskolor har lämnat in en ansökan om att starta högstadium.