Klagomåls-
hantering

Ladda ner klagomålsformulär

Klagomålshantering

Syftet med Lingua Montessoriskolors rutiner för klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom verksamheten.

Enligt skollagen (2010:800) 4 kap §8 ska det på en skola finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskola, förskoleklass, fritidshem eller grundskola vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att  förbättra vår verksamhet. Du som elev har också möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål på verksamheten

 

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns omsorg/utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan/skolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål till vd Anne Marie Uterrström på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas med vanlig post till: Lingua Montessori Skolor & Förskolor AB, Sankt Lars väg 85, 22270 Lund

 

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar skall rektor ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

 

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till vd Anne-Marie Utterström om klagomålets art samt vilka åtgärder som vidtagits.